Praktijk voor Familieconsult

Uitgangspunt is de onlosmakelijke samenhang van iedere persoon met zijn nabije relaties. De intergenerationele familiedynamiek vormt de leidraad. In ieder consult wordt de cliënt beschouwd vanuit de familiale context. Methodische uitgangspunten zijn de meerzijdige partijdigheid en het leggen van verbindingen om te komen tot herstel van relaties op korte- en lange termijn, voor volgende generaties.

Consultvragen over:

  • Ouders en (volwassen) kinderen voor, tijdens en na echtscheiding
  • Breuken in intergenerationele familie verhoudingen
  • Verlies en rouwverwerking
  • Problemen in partnerrelaties
  • Erfenis kwesties
  • Verzoening tussen de generaties
  • Opvolgingsproblematiek in familiebedrijven

Er is een wachtlijst, op dit moment is alleen telefonisch consult mogelijk. 

Consult wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Genogram