Onderzoek

Balans in Beweging verricht en deed onderzoek naar verschillende thema’s binnen familieverhoudingen gedurende de levensloop. De vragenlijsten verschenen in diverse bladen (Libelle, Midi, Plus Magazine). Uitkomsten worden gepresenteerd in lezingen, colleges, publicaties en in de media.

 

Onderzoeken:

  • Echtscheidingsonderzoek: vragen aan grootouders, ouders en kinderen bij echtscheiding (1993). Resultaten deels opgenomen in: Door het oog van de familie; liefde, leed en loyaliteit, 2008, Uitg. Bert Bakker.
  • Grootmoeder – moeder – dochter onderzoek (1994). Herhaald in 2007. Vragen en resultaten opgenomen in: Alle dochters, de Toorts 1995.
  • Moeder-zoon enquête (1996)
  • Vader-dochter enquête (1998)
  • Generatie onderzoek (1999)
  • Familie onderzoek (2000)
  • Zussen enquête ( 2003)
  • Manteldochters en zorgzonen (2004). Resultaten opgenomen in: De Liefdesladder, Arbeiderspers.
  • De erfenisverdeling in de familie (2006). Wie krijgt de gouden armband van moeder, iedere familie heeft een erfenisverhaal, 2012.
De parelweegster