Over Else-Marie

Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familieverhoudingen, docent intergenerationele familiedynamiek, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie.Ze geniet bekendheid door haar lezingen, interviews, masterclasses en workshops in Nederland en in Vlaanderen, haar bijdragen aan diverse informatieve radio/tv programma’s, columns, en artikelen in dagbladen en (vak)tijdschriften over familiekwesties in de levensloop.

Haar werkzaamheden, en die van haar echtgenoot Dick Schlüter zijn ondergebracht in de onderneming:

Balans in Beweging: Familieconsult

  • Lezingen en gastcolleges.
  • Consult aan cliënten, individueel en in familieverband, en familiebedrijven.
  • Masterclasses, workshops, mediation opleidingen.
  • Onderzoek naar thema’s uit de ouder-kind relatie gedurende de levensloop.
  • Publicaties en publieksvoorlichting in de media.

Ontmoeting met prof. Ivan Boszormenyi-Nagy (Nagy)      

Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy is grondlegger van de Contextuele Familie Therapie. Vanaf haar studieverblijf in Philadelphia (1978) tot aan zijn overlijden (2007), was Nagy een belangrijk opleider en groot inspirator voor Else-Marie.

In samenwerking met Ammy van Heusden die Nagy in 1967 in Nederland introduceerde, werd in 1983 het eerste boek over de visie van Nagy in de Nederlandse taal gepubliceerd: Balans in beweging.

Als medewerker van Nagy, de Hahnemann University te Philadelphia en de Hogeschool van Amsterdam startte Else-Marie een Masterclass Contextuele Familietherapie (1990-1997).

Nelly Bakhuizen (tolk en vertaler) en Roefke Carmiggelt-Polak waren aan de Masterclass verbonden als supervisoren.

 

Onderwijs

Vele studenten aan de Post HBO Jeugd, Gezin en Context werden opgeleid in de contextuele benadering. Zij waren en zijn veelal werkzaam in de Kinderbescherming, TBS klinieken, jeugdzorg, pleegzorg, gehandicaptenzorg en rouwbegeleiding.

In de loop der jaren zijn er vanuit deze studenten – in zowel Nederland als Vlaanderen – opleidingsinstituten voortgekomen die het Contextuele gedachtegoed als uitgangspunt hebben.

Functies en lidmaatschappen

Van 1979 tot 2010 was Else-Marie hoofddocent aan de Post HBO (Hogeschool van Amsterdam).

Daarnaast is Else-Marie vanaf 1980 als gastdocent betrokken bij vele onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen, waar zij o.a. echtscheidings- en nalatenschaps-mediation doceert.

Else-Marie is lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, ambassadrice van Worldgranny, en lid van de adviescommissie van de Kinderombudsman. Als lid van het expertpanel is Else-Marie betrokken bij de Nederlandse Gezinsraad en was ze betrokken bij de Sire Campagne: Kinderen bij echtscheiding. Else-Marie is tevens bekend als publieksvoorlichter in de media met betrekking tot familiekwesties.

Dick Schluter